NOTARIEEL

* Prekadastraties voor de basisakte

(1000ste verdeling van (nieuwbouw) appartementen, splitsing vruchtgebruik, splitsing perceel, enz. Verplicht volgens het KB van 18 november 2013)

* Waardebepalingen

(een correcte waardebepaling van uw onroerend goed in het kader van een nalatenschap, echtscheiding of bewindvoering is onmisbaar voor de vrederechter - VLABEL)

PREKADASTRATIE

afbeelding: splitsingsplan appartementsgebouw, opgemaakt door landmeter Alessandro Heylen

Wanneer dient u een prekadastratie te laten uitvoeren?

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop.

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartement dient een prekadastraal uittreksel toegevoegd te worden.

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als 'Het Kadaster'.

Het Kadaster heeft vervolgens wettelijk 20 werkdagen de tijd om het dossier te behandelen.

 

Splitsing perceel

Bij de splitsing van een perceel (bv. grondafstand, verdeling, verkaveling, ...) maakt de landmeter-expert een plan op die voldoet aan de nodige vereisten. 

Vervolgens wordt het plan met bijhorende documenten ingediend bij de AAPD om nieuwe kadastrale nummers, alsook het planreferentienummer te bekomen.

Deze gegevens zullen na het ontvangen van de goedkeuring op het opmetingsplan worden aangeduid.

Dit plan zal door de notaris aan de notariële akte worden bijgevoegd.

Samengevat: ieder stukje grond krijgt een eigen kadastrale nummer en het plan wordt geregistreerd bij de AAPD.

Splitsing appartementsgebouw 

    

1. Indien men in een bestaand appartementsgebouw een appartement wenst te verkopen waarbij het appartement nog niet over een eigen kadastrale nummer beschikt, zal hiervoor een splitsingsplan moeten worden opgemaakt.

Hierbij zal de landmeter-expert ieder appartement en aanhorigheden (kelders, garages, ...) opmeten.

2. Bij nieuwbouwappartementen kan de landmeter-expert voort met DWG-plannen van de architect.

3. Indien men van een eengezinswoning een appartementsgebouw maakt zullen er controlemetingen worden uitgevoerd van de bestaande plannen van de architect. Indien de afmetingen hard afwijken van de bestaande toestand zal het gebouw volledig opnieuw worden opgemeten.

Vervolgens zal een splitsingsplan worden opgemaakt en wordt er voor ieder entiteit een aandeel op 1000 berekend volgens voorgelegde quotiteiten. 

 

Ook dit plan zal naar de AAPD worden opgestuurd om nieuwe kadastrale nummers en een planreferentienummer te bekomen. Dit plan zal wederom door de notaris aan de notariële akte worden bijgevoegd.

 

Samengevat: ieder entiteit krijgt een eigen kadastrale nummer en het plan wordt geregistreerd bij de AAPD.

 

WAARDEBEPALINGEN

Een correcte waardebepaling van uw onroerend goed is in meerdere gevallen onmisbaar.

 

1. sinds 1 januari 2015 is een correcte waardebepaling onmisbaar voor de vrederechter

Het schattingsverslag wordt opgemaakt volgens het kwaliteitscharter in het kader van de aangifte nalatenschap.

Landmeter Alessandro Heylen is voor VLABEL erkend onder het nr. 006118387861

 

2. Hypotheekaanvragen

Om een lening te kunnen bekomen bij een bank heeft men in de meeste gevallen een schatting nodig van een door hen erkende schatter.

Indien u een lening wil aanvragen bij BNP Paribas Fortis kan u via Propertyvalue een schatting aanvragen en specifiek 'Landmeter Alessandro Heylen' vermelden.

Schattingen voor KBC of andere banken kan u via onderstaand formulier (of klik hier) aanvragen.

Binnen de 48u nemen wij contact met u op om een plaatsbezoek vast te leggen. 

Binnen de 5 werkdagen na het plaatsbezoek mag u het uitgewerkt verslag verwachten.

3. Koop/verkoop woning

Indien u een eigendom wenst te (ver)kopen laat u best op voorhand een waardebepaling uitvoeren door een beëdigd landmeter-expert. Als je deze kost (0,1 tot 0,5% van de totaalkost) vergelijkt met de kosten voor de registratie (5 of 10%), het ereloon voor de notaris (0,06 à 4,6%) of dit van de immomakelaar (3 tot 5%), valt deze prijs in het niets.

44. Waarderen door landmeter Alessandro Heylen

•  Ieder jaar verwerken wij ± 200 schattingen

•  Residentieel en industrieel vastgoed over heel Vlaanderen

Gronden, appartementen, woningen, opbrengsteigendommen, magazijnen, hotels, ...

•  Maak een afspraak en ontvang uw uitgewerkt verslag binnen de 5 werkdagen

45. Referenties exclusieve opdrachten

POMAX - KUSTERS - VAN ROEY - PROVIRON - FEBELCO - BRUCO CONTAINERS - LIFE NV

Shopping Den Tir - enkele hotels in Antwerpen centrum - Kasteel Cantecroy

 

VRAAG EEN PRECAD OF SCHATTING AAN