Vrijblijvende offerte.

arrow&v
 

Ontdek onze diensten

Opmeting bestaande toestand

Indien u een bouwgrond heeft gekocht is een gedetailleerd opmetingsplan van de bestaande toestand onmisbaar.

 

Via het gedetailleerd opmetingsplan wordt de exacte positie van de toekomstige woning bepaald.

 

Na het uitvoeren van een grensonderzoek kan het plan worden gebruikt om de perceelgrenzen op het terrein af te palen.

Bij het plaatsen van een afsluiting is een grensonderzoek zeker aan te raden.

Architecturale opmetingen

Gebouwen worden meestal op vraag van de architect opgemeten indien men gaat verbouwen, uitbreiden of een stedenbouwkundig attest / vergunning nodig heeft.

Hierbij wordt iedere bouwlaag en gevel gedetailleerd opgemeten en uitgetekend.

Prekadastraties

Volgens het KB van 18 november 2013 dient bij een splitsing van een perceel een opmetingsplan met bijhorend referentienummer toegevoegd te worden aan de notariële akte van de verkoop.

 

Ook bij de opmaak van een nieuwe basisakte of bij een wijziging van een bestaande basisakte van een appartement dient een prekadastraal uittreksel toegevoegd te worden.

 

Bovenvermelde plannen worden geregistreerd bij de AAPD, ook wel gekend als 'Het Kadaster'.

Verkavelingen

Verkavelen is niet hetzelfde als splitsen.

 

Vanaf men een extra bouwgrond wil creëren heeft men een verkavelingsvergunning nodig.

Indien men het perceel splitst voor een tuinuitbreiding of grondafstand is de opmaak van een splitsingsplan voldoende.

In beide gevallen wordt het plan ter registratie neergelegd bij het Kadaster.

Waardebepalingen

Type 1:

Waardebepaling bij de koop of verkoop van een onroerend goed.

Type 2:

Waardebepaling voor de Vlaamse Belastingdienst bij de aangifte van nalatenschap.

Type 3:

Waardebepaling voor banken bij kredietaanvragen e.d.

Type 4:

Waardebepaling bij een verdeling.

Plaatsbeschrijvingen

Een plaatsbeschrijving kan enerzijds worden opgemaakt bij de aanvang van de werken. Indien uw aanpalende buur gaat verbouwen kan er best een plaatsbeschrijving worden opgemaakt van uw woning om discussies bij eventuele schade te vermijden.

Anderzijds heeft men de klassieke plaatsbeschrijving bij ingaande en uitgaande huur, conform met de bepalingen van artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek.

Erkenningen

Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op de Tableau van de Landmeters-Experten - LAN 161653

Officieel erkende schatter van onroerende goederen voor VLABEL onder het nr. 006118387861

Officieel erkende schatter van onroerende goederen voor meerdere banken

 

Contacteer ons

ALESSANDRO HEYLEN, landmeter

Turnhoutsebaan 53, 2970 Schilde